VÅTROMTEST & INNEKLIMAKONTROLL

Oppmåling og enkel teknisk beskrivelse

Takst Partner Vest er godkjent i henhold til Våtromsnormen modul C. Våtromstesten er spesielt tilpasset leiligheter og borettslag og er en forenklet tilstandsrapport med beskrivelse av våtrommets tilstand etter gitte kriterier. Den er noe rimeligere en boligsalgsrapporten.

 

Inneklimakontroll går ut på å lokalisere eventuelle vann- og/eller fuktskader som kan føre til muggsopp. Vi tar enkle materialprøver der det er mistanke om dette. Dårlig inneklima fører ofte til dårlig helsetilstand.

 

Det kan det lønne seg å få sjekket inneklimaet. Fukt- og råteskader er ofte skjult. Ring oss, så tar vi en sjekk.