Verditaksering av Næringsbygg

Ved verditaksering av næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

Metoder som legges til grunn er : Avkastningskrav, Kontantstrømsmetoden, sensitivitetsanalyse og nettokapitaliseringsmetoden