Vedlikeholdsplan

Takst Partner Vest utarbeider vedlikeholdsplaner på alt fra hytter og eneboliger, sameier og borettslag osv. Vi bruker våre gjennomarbeidede tilstandsanalyser som grunnlag for vedlikeholdsplaner, og våre vedlikeholdsplaner inneholder følgende:

  • Oversikt over hva vedlikeholdet koster
  • Budsjett
  • Tidsplan for det forebyggende vedlikeholdet
  • Plan for gjennomføring av vedlikeholdstiltak