Uavhengig kontroll

Et myndighetskrav

 

Plan- og bygningsloven innførte 1. januar 2013 krav til uavhengig kontroll av fuktsikring i våtrom og klimaskjermens lufttetthet. Også selve prosjekteringen skal kontrolleres, samt entreprenørens kvalitetssikringssystem (KS-system).

Partner Vest AS oppfyller lovens krav til uavhengig kontrollør: Vi har godkjenning, eget KS-system, fagfolk med fagprøve/svenneprøve eller tilsvarende og minimum to års relevant praksis. I kontrollarbeidet forholder vi oss til spesifikke krav omtalt i TEK 10 og forskrift om uavhengig kontroll.

 

Kontroll våtrom:

  • Måling av slukplassering i henhold til prosjekterte tegninger.
  • Vurdering av tilknytning mellom membran og sluk.
  • Dokumentkontroll for godkjenning av samspill mellom materialer.

 

Kontroll lufttetthet:

  • Dokumentasjon på utført trykktest fra byggmesteren kontrolleres opp mot krav i TEK 10, eventuelt NS-EN 13829

 

Ta gjerne kontakt for pris.