Tomtetaksering

Tomtevurdering gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter vurdering av tomtens beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljø og tilgjengelighet.
Verdifastsettelse av tomter avhenger av bruksformål, beliggenhet, utbyggingspotensiale og forventet avkastning, vurdert som ubebygget tomt.
Tomtebelastning er differansen mellom markedsverdi av fullt utbygd eiendom og totale byggekostnader inkl. fortjeneste, men ekskl. kostnader til opparbeidelse av tomt, fordelt pr. m².

En rapport inneholder f.eks tomteverdi, råtomtens markedsverdi, informasjon om ulike kostnader for opparbeidelse av tekniske anlegg, tilknytningsavgifter for vann / avløp osv.

Innunder tomtetakster vurderes også festetomter for innløsning.