Skadetaksering

Uavhengig skadetaksering

 

 

En skadebesiktigelse har som hovedformål å få fram alle fakta som er nødvendig for å avklare det økonomiske forholdet mellom den skadelidte og forsikringsselskapet.

Det vanlige er at skadetaksering rekvireres fra forsikringsbransjens skadeselskaper. Vi jobber imidlertid på uavhengig basis, uten noen form for binding.

Vi takserer de fleste skadetyper som skade etter brann, utstrømning av vann eller annen væske, klimaskader, skade grunnet elektrisk fenomen, ansvarsskader osv. Oppgaven er å foreta en objektiv vurdering av skaden samt angi en faglig forsvarlig utbedringsmetode. Det er imidlertid saksbehandleren i forsikringsselskapet som vurderer om skaden utløser erstatning.

I konflikter mellom tiltakshaver og utførende håndverker, hvor det er mistanke om mangelfullt utført håndverk, foretar vi en objektiv, teknisk vurdering og utarbeider en skaderapport som eier eller advokat kan bygge videre på. I de tilfeller skaden skal utbedres av innleide håndverkere, medvirker vi gjerne til planlegging og oppfølging av utbedringene. Som følge av den nye Plan- og Bygningsloven med forskrifter, foreligger det krav om at søker- og kontrollfunksjoner skal utføres av godkjent fagmann.

 

Store skader kan utløse behov for byggeledelse og oppfølging av skadeutbedringen, oppdrag vi gjerne påtar oss.