Forhåndstakst

Takst før bygget er oppført

 

 

En forhåndstakst er i prinsippet en normal verditakst, men gjelder for en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Vurderingene som gjøres er de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegninger, beskrivelser i anbudsdokumenter eller andre framlagte beskrivelser.