Boligsalgsrapporten

Reduserer usikkerhet og gir færre tvister

Boligsalgsrapporten er en spesialversjon av den tradisjonelle tilstandsanalysen og et standardprodukt utarbeidet av bransjen i fellesskap. Målet er å skape trygghet for både selger og kjøper, og rapporten er blitt svært godt mottatt av både Forbrukerrådet og Eiendomsmeglerforbundet.

 

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport der det blir lagt spesielt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene særlig relevante ved et eierskifte. Det er i begge parters interesse å ha en felles forståelse for kontraktinnholdet.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument utviklet for å bidra til øke tryggheten hos begge parter. Rapporten er dessuten tilpasset avhendingsloven, noe som betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter og tvister i størst mulig grad er vurdert og påpekt. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell. Takstmannen gjennomgår hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

 

Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst gir også kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold av boligen.

 

Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er standardisert og enkel i bruk.