Overtakelse kontroll

Ved overtakelse av bolig aksepterer du boligen slik den er levert.

Det er derfor lurt å ha med en takstmann før overtakelse for å være sikker på egne interesser blir ivaretatt, og at viktige element ikke blir oversett. Vi ser på faktorer som grunnlag for garantier, kompensasjoner eller erstatninger. Vi stiller også på befaringer, overtagelseforretninger, ettårsbefaringer og kan være med på visninger.