Energimerking

Vi kan hjelpe med utføring av energimerking av boliger.

Når energimerkingen er gjennomført, får du en energiattest. Den skal legges frem når du selger eller leier ut boligen din.

Alle boliger som skal selges eller leies ut skal være energimerket.Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis boligen markedsføres,skal det komme frem hvilken karakter boligen har fått. Energiattesten skal være en del av markedsføringen.

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg eller leie av boligen eller bygningen blir inngått. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som border bruker boligen.

Energiattest som gjelder yrkesbygg over 1000 kvadratmeter, skal til enhver tid henge synlig på egnet sted i bygget.

Vi kan bistå i søkeprosessen mot blant annet Enova som hvert år gir støtte til engergisparende tiltak.