Byggteknisk bistand

  • Årlig byggteknisk gjennomgang med tilstandsrapport. 
  • Utarbeidelse av budsjett for vedlikehold
  • Utarbeidelse av årsplaner og femårsplaner for vedlikehold
  • Gjennomføringsplan i samarbeid med kunde
  • Innhenting av tilbud/budsjettpriser
  • En planlagt jobb er alltid billigere enn en hastesak