Arealoppmåling

Ved usikkerhet rundt boligen, leiligheten eller bygget oppmålte arealer kan vi utføre arealoppmåling.

Takstmann skal normalt angi bruttoareal (BTA) og Primærareal (P-rom), samt sekundærareal (S-rom) i arealbeskrivelse.

Bruttoareal

Er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggens utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel ( eks. trapperom). Det skilles mellom bygningens og boligens bruttoareal i flerfamiliehus.

Sekundærrom

Er det areal som ligger innefor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel) fratrukket piper og kanaler som er over 0,5 kvadratmeter.

Primærrom

Er  bruksareal av boligens hoveddel dvs. bruksareal fratrukket evt. innvendige bodareal.

NB Boligareal er etter måleregler i NS 3940, ikke nødvendigvis i samsvar med Byggeforeskriftenes krav til oppholdsrom.

Generelt

For at arealet skal være måleverdig ( NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m. i min. 0,60 m. bredde. Ved skråtak måles 0,60 m. utenfor høyden på 1,90. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør oppgis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannsbolig.